Patika Egészségpénztár
Hír
Lehet, hogy több pénzre számíthat a NAV-tól (2019.06.07)
Május végéig már 263 millió forintot utalt vissza a NAV tagjainknak. Előfordulhat, hogy annak sem kell lemondania az önkéntes pénztári befizetés alapján járó 20%-os kedvezményről, aki azt a családi adókedvezmény miatt nem tudta maradéktalanul kihasználni. Önellenőrzésre a tárgyév december 31-től számított 5 éven belül van mód.

Módosítható-e az önkéntes pénztári befizetések 20%-os adórendelkezése, ha az adóbevallási tervezetet jóváhagyták? – kérdezte az Adózóna olvasója.

Május 20-ig volt arra lehetőség, hogy az adózó elkészítse adóbevallását vagy jóváhagyja a NAV által készített tervezetet. Az önkéntes pénztári befizetések után 20%-os visszatérítésre van lehetőség, de csak a megfizetett adó terhére. Egyre több munkavállaló kerülhet olyan helyzetbe, hogy bár az év során tetemes összeget fizetett be nyugdíj- vagy egészségpénztári számlájára, végül elesik a remélt visszatérítéstől vagy a visszatérítés egy részétől. Ennek oka lehet például, ha a visszajáró összeg meghaladja a jövedelme alapján fizetendő adó összegét, de az is előfordulhat, hogy a fizetendő adót már más kedvezménnyel – például az eltartott gyerekek után járó visszafizetéssel – csökkentette. Lepsényi Mária adószakértő írásából kiderül, hogy ilyenkor nem minden esetben veszik el a visszatérítés lehetősége.

A családi kedvezmény összege 2019-ben

Van megoldás

Az Adózónához érkező olvasói kérdés konkrétan így szólt: „Ha az adóbevallási tervezetet jóváhagyták, akkor annak önellenőrzésével módosítható-e az önkéntes pénztári befizetések 20%-os adórendelkezése? Családi kedvezmény miatt nem maradt adó az önkéntes pénztári befizetés alapján járó 20%-os kedvezményre, de ha megosztotta volna a házastárssal, akkor maradt volna adó ennek érvényesítésére. Lehet ezt önellenőrzéssel orvosolni, vagy az szja-törvény 44/D § (3) pontja pont azt mondja ki, hogy ez semmilyen körülmények között nem módosítható?”

Az Adózóna szakértőjének válasza:
Mivel a másik fél a családi kedvezményt nem érvényesítette, de joga lett volna, így az Art.  54. § (4) alapján nincs akadálya az önellenőrzésnek és így mód van rendelkezni is.
„54. §
[Önellenőrzés]
(1)  Az önadózás, az adóbeszedés útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot és a költségvetési támogatást az adózó helyesbítheti. Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege tekintetében hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja.
(2) Nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó bevallását késedelmesen nyújtja be, és késedelmét nem igazolja, vagy igazolási kérelmét az adóhatóság elutasítja.
(3) Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg.
(4) Az adózó az adómentességet, az adókedvezményt utólag önellenőrzéssel érvényesítheti, illetve veheti igénybe.”

Fotó: pexels.com

 

<< VISSZA