Patika Egészségpénztár
Letölthető dokumentumok
Egyéni tagoknak
Belépéshez szükséges nyomtatványok
• Belépési nyilatkozat
• Nyilatkozat elektronikus iratként való megküldésről
• Haláleseti kedvezményezett bejelentése, módosítása
Igénybevett szolgáltatáshoz szükséges nyomtatványok
• Elszámolásra beküldött számláról rendelkező nyilatkozat
• Kérelem az igénybevett/megvásárolt adóköteles szolgáltatások, termékek értékének visszafizetéséhez
• Kieső jövedelem kiegészítő szolgáltatás igénybevételéhez nyomtatvány
• Nyilatkozat adóköteles készpénzfizetési számlák elszámolásáról
• Orvosi javaslat
• Önsegélyező pénztári szolgáltatás igénylőlap
• Személyes egészségterv
• Szolgáltatásra jogosult bejelentése
Egyéb ügyintézéshez szükséges nyomtatványok
• Adatmódosító lap
• Nyilatkozat egyéni befizetés munkabérből történő levonásáról
• Rendelkezés az egyéni számlán 24 hónapra történő lekötésről
• Társkártya igénylő lap
Átlépő egyéni tagoknak

• Belépési nyilatkozat
• Átlépési nyilatkozat a Patika Egészségpénztárba

Szolgáltatóknak

• Jelentkezési lap
• Adatmódosító lap
• Szolgáltatási hely adataink módosítása, új telephely bejelentése
• Személyes egészségterv

Munkáltatóknak

• Munkáltatói szerződés
• Munkáltató belépésének lépései (1. számú melléklet)
• Havi rendszeres feladatok (2. számú melléklet)
• Belépéskor szükséges munkáltatói adatok
• Munkáltatói szerződés módosítása
• Adományozói szerződés
• Belépési nyilatkozat
• Segítség a pénztárba belépő új munkavállalók adatainak átadásához – Új belépők tagi adat formátum
• Rendelkezés az egyéni számlán 24 hónapra történő lekötésről
• Átlépési nyilatkozat a Patika Egészségpénztárba
• Segítség a havi utaláshoz kapcsolódó listához - Tagdíj formátum
• Kapcsolattartó adatlap