Patika Egészségpénztár | Hasznos tudnivalók | 2018/1 - page 10

10
[PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR]
A ­nyomtatvány honlapunkról letölthetõ valamint az egészségtervet készítõ szol-
gáltatók listája a Szolgáltató keresõ menüpontban megtekinthetõ.
Az egészségtervben szereplõ, igénybevett szolgáltatások összegérõl a Pénztár
adóigazolást állít ki, mely alapján érvényesíthetõ a 10%-os adókedvezmény.
i
A Patikapénztár melyik szolgáltatótól fogadhat el készpénz-
fizetési számlát szerzôdés­kötés nélkül?
A patikakártyával finanszírozható szolgáltatások körét és az igénybevételre
vonatkozó követelményeket az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló
1993. évi XCVI. Törvény 2.§, illetve az 51.§ pontjai, valamint a 268/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 24/C § pontjai szabályozzák. Ennek megfelelõen az alábbi szolgál-
tató típusok esetében nem szükséges a szerzõdés kötése, tõlük a szabályszerûen
kiállított készpénzfizetési számla is befogadható. Ezek a következõk: gyógyszer-
tár, optika (termékvásárlás esetén), gyógyászati segédeszközt forgalmazó bolt.
A készpénzfizetési számla beküldésének módja
– A szolgáltatótól áfás számla kiállítását kell kérni (vevõ: Patika Egészségpénztár
1022 Budapest, Bimbó út 18.). A számlán kérjük feltüntetni a szolgáltatást
igénybe vevõ pénztártag nevét és 16 jegyû patikakártya-számát is.
– Kérjük, az elszámolásra beküldött számla eredeti példányát a
honlapon a Letölthetõ dokumentumok között
található nyilatkozattal együtt küldje be a Patika Egészségpénztár levele-
zési címére (1535 Budapest, Pf. 861.).
– A számlát kérjük, tárgyévben küldje be, de legkésõbb az adott évet követõ
év december 31-éig. A teljes összeget csak abban az esetben tudjuk vissza-
utalni Önnek, ha az egyenlegén van rá fedezet.
Amennyiben nincs elegendõ összeg az egyenlegén, érdemes egyénileg is feltöltenie
kártyáját, kihasználva az egyéni befizetés után járó 20%-os adótámogatást.
i
Ingyenes szûrés az egész ­családnak – Prevenciós Alap
Országszerte 250 gyógyszertárban minden pénztártagunk számá-
ra ingyenes állapotfelmérõ szûrõvizsgálatokat biztosítunk. A preven-
ciós programban résztvevõ gyógyszertárak listája megtalálható a
internetes oldalon.
i
A patikakártyán költésre váró pénz hozama
Az egészségügyi folyószámlaként mûködõ patikakártyán felhasználásra váró
pénz hozama tovább növeli a szolgáltatásokra költhetõ forintokat. A kártyákon
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook