Patika Egészségpénztár
Tempo munkáltatói partnereknek

2021. április 1-től a Tempo Egészségpénztár beolvadt a Patikapénztárba

A pénztárak Küldöttközgyűléseinek döntése értelmében 2021. március 31-ével lezárult a pénztári piac két független szereplőjének beolvadási folyamata. Az egyesülés mellett számos – többek között a munkáltatói juttatásokat is kedvezően befolyásoló – érv szól. A piac meghatározó szereplőjeként a Patikapénztár szolgáltatásaival hozzájárul ahhoz, hogy a vállalatok még hatékonyabban tudják támogatni munkavállalóik egészségét.

A Patikapénztár a Tempo Egészségpénztár általános jogutódja a tagsági jogviszonyokban és a munkáltatói szerződésekben is. Amíg nem kapja meg új patikás azonosító számát, addig kérjük, a havi adatbevallást e-mailben küldje a munkaltato@patikapenztar.hu címre az adatvédelmi előírások betartása mellett.

Fontos tudnivalók

  • 2021. március 31-ig a célzott támogatást és a munkáltatói tagdíj-kiegészítést változatlan formában utalja a Tempo Egészségpénztárhoz.
  • 2021. április 1-től a bevallást és az utalást a Patikapénztárba küldje.
  • 2021. március 27. és 31 között a postai levelek feldolgozása átmenetileg szünetel. Az ebben az időszakban érkezett beadványok érdemi ügyintézését a Patikapénztár végzi 2021. április 1. után
  • A Tempo Egészségpénztárral kötött munkáltatói szerződés jogfolytonosan tovább él a Patikapénztárban a beolvadást követően, Önnek tennivalója nincsen. A szerződés ugyanarra a munkavállalói körre és juttatási formára érvényes (akár munkáltatói hozzájárulás, akár célzott támogatás, akár adomány), de az utalt összegekből a Patikapénztár Alapszabályában lefektetett működési költség  - 6% - kerül levonásra.
  • Beolvadást követően a munkáltató módjában áll, hogy változtasson a meglévő szerződésén. Dönthet úgy, hogy a Patikapénztár kínálatában lévő más szolgáltatásra ad célzott támogatást, vagy áttér a munkáltatói tagdíj-kiegészítésről a kedvezőbben, 35,99%-kal adózó célzott támogatásra. Ilyen igény esetén kérjük, a munkaltato@patikapenztar.hu címen vegye fel a kapcsolatot a Patikapénztárral.
  • A Patikapénztári munkáltatói szerződések (tagdíj-hozzájárulás, célzott támogatás támogatói szerződés) letölthetők a pénztár honlapjáról, a még nem pénztártag munkavállalók online tudnak tagsági jogviszonyt létesíteni.

Támogatói szerződés

Munkáltatói szerződés

  •  A munkáltatói adatszolgáltatás kényelmes, biztonságos, a GDPR előírásainak megfelelő online bevallási felületen történik. Az e-ügyintézésre regisztrációt követően van lehetőségük a vállalatoknak.

A Patikapénztáron keresztül adható munkáltatói juttatásokról itt olvashat részletesen.

A munkavállalói itt olvashatnak a beolvadással kapcsolatos tudnivalókról.

Kiugróan népszerűek a 35,99%-os adózású patikás célzott támogatások!

Az összeget a pénztárban tag munkavállalók a szerződés szerinti pénztári szolgáltatásokra használhatják. 

A pénztártag munkavállaló a munkáltatói célzott támogatást éppen úgy a patikakártyájával költheti, mint az egyéni tagdíjbefizetését vagy a munkáltatótól kapott tagdíj-hozzájárulást. A pénztártag a számára rendelkezésre álló célzott támogatási egyenleget is az online ügyintézésben tudja követni.

Akár szolgáltatásfinanszírozó csoportos egészségbiztosítást is köthet kollégáinak a bérnél kedvezőbb adózással.

Terveink szerint a beolvadást követő napokban a Patikapénztár munkáltatói referense felveszi a kapcsolatot minden tempos munkáltatói partnerrel, hogy bemutassa a Patikapénztárnál elérhető juttatási palettát és azok kedvező feltételeit.

Amennyiben kérdése van, kérjük, akár már most keresse a Patikapénztár munkáltatói referenseit a munkaltato@patikapenztar.hu címen vagy a +36 1 2109770 telefonszámon.