Patika Egészségpénztár
Nyomtatványok / Forms

Az AVDH szolgáltatással hitelesített és e-mailen elküldött pdf dokumentum egyenértékű a Pénztárhoz személyesen vagy postán eljuttatott eredeti iratokkal, nyomtatványokkal.

The AVDH service certified pdf documentation sent via e-mail is equivalent to original documents and forms presented in person or sent via postal services to our offices.


AVDH hitelesítés lépésről lépésre / AVDH authentication step by step
Egyéni tagoknak
Belépéshez szükséges nyomtatványok
• Belépési nyilatkozat / Statement of Entry Patika Health Fund
• Nyilatkozat elektronikus iratként való megküldésről / Declaration on sending documents as electronic documents
• Haláleseti kedvezményezett bejelentése, módosítása / Designation and modification of a death beneficiary
• Kiemelt közszereplő nyilatkozat / Declaration on politically exposed person status
Igénybevett szolgáltatáshoz szükséges nyomtatványok
• Rendelkező nyilatkozat elszámolásra beküldött számláról / Statement on invoice submitted for settlement
• Kieső jövedelem kiegészítő szolgáltatás igénybevételéhez nyomtatvány
• Nyilatkozat adóköteles készpénzfizetési számlák elszámolásáról
• Orvosi javaslat
• Önsegélyező pénztári szolgáltatás igénylőlap / Self-administered Scheme Services - Application Form
• Személyes egészségterv
• Szolgáltatásra jogosult bejelentése / Designation of a service beneficiary
Egyéb ügyintézéshez szükséges nyomtatványok
• Adatmódosító lap / Data modification sheet
• Nyilatkozat egyéni befizetés munkabérből történő levonásáról
• Rendelkezés az egyéni számlán 24 hónapra történő lekötésről
• Társkártya igénylő lap / Patika Health Fund supplementary card application form
Átlépő egyéni tagoknak

• Belépési nyilatkozat
• Átlépési nyilatkozat a Patika Egészségpénztárba

Munkáltatóknak

• Támogatói szerződés a munkavállalókat megillető célzott szolgáltatás nyújtására
• Táblázat célzott támogatás havi adatszolgáltatásához (1. sz. melléklet)
• Táblázat egészségbiztosításra adott célzott támogatás havi adatszolgáltatásához (2. sz. melléklet)
• Munkáltatói szerződés
• Munkáltatói szerződés tempos munkáltatóknak
• Munkáltató belépésének lépései (1. számú melléklet)
• Havi rendszeres feladatok (2. számú melléklet)
• Belépéskor szükséges munkáltatói adatok
• Munkáltatói szerződés módosítása
• Adományozói szerződés
• Belépési nyilatkozat
• Segítség a pénztárba belépő új munkavállalók adatainak átadásához – Új belépők tagi adat formátum
• Rendelkezés az egyéni számlán 24 hónapra történő lekötésről
• Átlépési nyilatkozat a Patika Egészségpénztárba
• Segítség a havi utaláshoz kapcsolódó listához - Tagdíj formátum
• Kapcsolattartó adatlap

Szolgáltatóknak

• Jelentkezési lap
• Adatmódosító lap
• Szolgáltatási hely adataink módosítása
• Új telephely bejelentése
• Személyes egészségterv