Patika Egészségpénztár
Hír
2019. október 31. az ügyfélátvilágítás új határideje! (2019. 06. 27.)

Köszönjük az együttműködést azoknak a pénztártagjainknak, akik az eredeti határidőre eleget tettek az adatszolgáltatási kötelezettségüknek személyesen vagy postai úton. Egyben kérjük, hogy akinek erre eddig nem volt lehetősége, segítse a munkánkat és mielőbb juttassa el hozzánk a szükséges dokumentumokat személyesen a székházunkban (1022 Budapest, Bimbó út 18.) vagy küldje el postán (1535 Budapest, Pf. 861.)

1) az érvényes személyazonosító okmánya mindkét oldalának olvasható másolatát aláírva,

2) a lakcímkártyájának csak a lakcímet tartalmazó oldalának olvasható másolatát aláírva,

3) a pénztár weboldaláról letölthető közszereplői nyilatkozatot.

Azok a pénztártagok, akik esetében a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt átvilágítás még nem vagy nem teljes körűen történt meg a 2019. évi XLIX törvény (Módtv.) értelmében 2019. október 31-ig pótolhatják a hiányzó adatokat.

A Pmt. értelmében a pénzügyi intézményeknek – így az egészségpénztáraknak is – el kell végezniük ügyfeleik teljes körű átvilágítását. Ez a lakossági ügyfelek vonatkozásában azt jelenti, hogy a pénztárnak minden tagja esetében ellenőriznie kell a törvényben előírt személyes adatokat, rendelkezni kell a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányok másolatával, továbbá a tag kiemelt közszereplői státuszát igazoló nyilatkozattal.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megadott adatokat az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében a Patika Egészségpénztár kizárólag a Pmt.-ben előírt teljeskörű ügyfélazonosítás céljából használja fel.

A június 25-én elfogadott és hatályba lépett Módtv. értelmében a teljeskörű átvilágítás hiánya esetén a szolgáltató 2019. október 31-ét követően az azonosítás elvégzéséig köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni.

Az azonosításról bővebb tájékoztatást az ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu címen kérhet.

<< VISSZA