Belépés, tagság

A pénztártagság feltétele a havonta rendszeresen fizetendő tagdíj, amelynek összege minimum havi 3 000 Ft. Ezt az összeget a munkáltató átvállalhatja a tagtól. A pénztártag és/vagy a munkáltató ennél magasabb havi tagdíjat is vállalhat, valamint előre nem látható egészségügyi kiadásai fedezetére eseti befizetéseket is teljesíthet. A havi tagdíjfizetés gyakorisága lehet havi, negyedéves (előre), féléves (előre) és éves (előre) is. A tagdíj utalása esetén a közlemény rovatban az adóazonosító jel mellett minden esetben fel kell tüntetni azt az időszakot, amire vonatkozik az utalt tagdíj összege (pl. januári tagdíj, februári tagdíj, negyedéves, féléves vagy éves tagdíj).

A Patika Egészségpénztárba történő befizetések 94%-át jóváírjuk tagjaink egyéni (fedezeti) számláján, 6% a működési költség.

Vegyünk egy példát! Nagyobb összeg - 50 ezer Ft - befizetése válik szükségessé (pl. szemüveg, fogászat).

Befizetés

Levonásra kerül

Felhasználható

50.000

3.000

47.000

A Patika Egészségpénztár kártyáját – a bankkártyákkal azonos módon – kizárólag az használhatja, akinek a neve a kártyán szerepel. Tízezer forint feletti vásárlás esetén – a visszaélések elkerülése végett – a szolgáltatók kérik a pénztártagokat személyi igazolványuk felmutatására.

A Patika Egészségpénztár tagjai egyéni egészségpénztári számlájuk terhére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 1.§-ának (1) bekezdés a.) pontja alapján a Ptk. által meghatározott, a pénztárhoz bejelentett közeli hozzátartozóik valamint az élettárs által igénybe vett szolgáltatásokat is finanszírozhatják patikakártyájukkal.

Ptk. alapján közeli hozzátartozó:

 • a házastárs,
 • az egyeneságbeli rokon,
 • az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermekek,
 • az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő,
 • valamint a testvér.

Közeli hozzátartozót a Letölthető dokumentumok között megtalálható „Szolgáltatásra jogosult bejelentő” című nyomtatványon szükséges bejelenteni.

Társkártyát kaphat vagy szolgáltatásra jogosult kedvezményezett lehet a közeli hozzátartozó – a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, valamint a Pénztártörvény alapján az élettárs –, aki így igénybe veheti a pénztár valamennyi szolgáltatását a pénztártag számlája terhére. Akinek társkártyája van, az kártyával tud fizetni a szolgáltatásokért, míg a kedvezményezett nem kap kártyát, ő a Pénztár nevére szóló számlát utólag tudja elszámolni a pénztártag egyéni számlájának a terhére.

A társkártya igényléshez szükséges nyomtatvány megtalálható az Nyomtatványok menüben. Díja 2 500 Ft, amelyet az igénylőlap beérkezését követően automatikusan levon a Pénztár a főkártya-tulajdonos egészségszámlájáról (ahhoz, hogy az egyenlegen rendelkezésre álljon az összeg, 2660 forintot kell befizetni figyelembe véve a működési költséget). A szolgáltatásra jogosultat szintén be kell előre jelenteni az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével és Pénztárhoz való eljuttatásával, de ez nem jár költséggel. A nyomtatványokat elküldheti postán a 1535 Budapest, Pf.: 861 címre vagy elektronikusan AVDH hitelesítéssel az ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu címre.

A patikakártya 4 évig érvényes, a kártyán feltüntetett hónap utolsó napjának végéig, attól függetlenül, hogy az munka- vagy ünnepnap.

Az új patikakártyát a Pénztár postán küldi ki, éppen ezért kérjük, minden adatmódosítást jelentsen be. Ez történhet a Netpénztáron keresztül, levélben az adatmódosító lap felhasználásával (megtalálható a Nyomtatványok között, postázási cím: Patika Egészségpénztár 1022 Budapest, Bimbó út 18.) illetve az iroda@patikapenztar.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben is.

Az aktuális Kártyaszabályzat szerint a négyévenkénti kártyacsere díja 2 500 Ft, mely automatikusan levonásra kerül a rendelkezésre álló egyenlegből.

A régi patikakártya a kártyán feltüntetett hónap utolsó napjának végéig érvényes attól függetlenül, hogy az munka- vagy ünnepnap.

A hónap fordulónapján a régi patikakártya automatikusan érvényét veszti, míg az új kártya aktiválódik.

Kérjük, hogy régi patikakártyáját a hónap lejártával semmisítse meg (legegyszerűbb ollóval kettévágni).

Amennyiben nem érkezett meg Önhöz az új patikakártyája, kérjük, keressen meg minket! Telefonos ügyfélszolgálatunk a hét első munkanapján 8:00-20:00 óra között, egyéb munkanapokon 8:00-16:00 óra között várja hívását a +36-1-210-9790-es telefonszámon, de állunk szíves rendelkezésére az ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu internetes címen is.

A Pmt. értelmében a pénzügyi intézményeknek – így az egészségpénztáraknak is – el kell végezniük ügyfeleik teljes körű átvilágítását. Ez a lakossági ügyfelek vonatkozásában azt jelenti, hogy a pénztárnak minden tagja esetében ellenőrizni kell a törvényben előírt személyes adatokat, rendelkezni kell a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányok másolatával, továbbá a tag kiemelt közszereplői státuszát igazoló nyilatkozattal.

Az azonosításhoz szükségünk van

 1. az érvényes személyazonosító okmánya mindkét oldalának olvasható másolatát aláírva,
 2. az érvényes lakcímkártyájának csak a lakcímet tartalmazó oldalának olvasható másolatát aláírva,
 3. az oldalunkról letölthető közszereplői nyilatkozatot kitöltve és aláírva.

Az azonosítást elvégezheti

 1. személyesen az ügyfélszolgálatunkon (1022 Budapest, Bimbó út 18.) ügyfélfogadási időben,
 2. postai úton (1535 Budapest Pf. 861.),
 3. e-mailen a rendszerünkben rögzített e-mail címéről. Az okmányok másolatát és az AVDH hitelesítéssel ellátott közszereplői nyilatkozatot az ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu címre küldje el.

A személyes azonosítás elvégzését követően azonnal használni tudja egyenlegét. A postai úton történő azonosításnál kérjük, vegye figyelembe, hogy a dokumentumok beérkezése és feldolgozása időt vesz igénybe, ezért egyenlege zárolását a szükséges okmányok hiánytalan beérkezését követő 5 munkanapon belül tudjuk feloldani. A rendelkezésünkre bocsátott információkat az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében kizárólag a Pmt.-ben előírt teljes körű ügyfél-azonosítás céljából használjuk és tároljuk.Tagdíj, befizetés

A pénztártag az év folyamán bármikor teljesíthet eseti befizetést, a kártyáját feltöltheti online bankkártyás feltöltéssel vagy van lehetőség a Patika Egészségpénztár számlájára (CIB 10700024-02400406-51100005) történő közvetlen átutalásra is (a megjegyzés rovatban feltüntetve a kártyaszámot és a pénztártag nevét). Fontos, hogy a megjegyzés rovatban a kártyaszám kerüljön beírásra, hiszen ez a pénztártag azonosításának feltétele, és a Patika Egészségpénztár ebben az esetben garantálja az átutalást követő 2-3 munkanapon belül történő jóváírást.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 4 órán belüli utalási kötelezettség teljesítése a különböző bankok egymás közötti elszámolására vonatkozik és az egészségpénztárakra nem.

A Pénztár és a munkáltató között létrejött szerződés szabályozza, hogy mire lehet elkölteni a célzott támogatást. A Netpénztár menüpontban, a Folyószámla kimutatásban a „Munkáltató által juttatott célzott támogatás költhető összege” sorban ellenőrizheti, hogy pontosan mekkora összeget és mire fordíthat. (A Netpénztár regisztrációköteles. Ha még nem regisztrált, kattintson ide.)

Hogyan tudom elkölteni a juttatást?

 • A gyógyszertárban és a Pénztárral szerződéses kapcsolatban lévő magánegészségügyi intézményekben a célzott támogatás az egészségpénztári kártyával ugyanúgy költhető, mint az egyéni befizetések. A bankkártya-elfogadó helyeken – POS terminállal rendelkező gyógyszertárban és magánegészségügyi szolgáltatónál – a patikakártya úgy működik, mint bármilyen más fizetőkártya.
 • A bankkártya-terminál automatikusan kezeli a kártyán lévő különböző – célzott támogatásból és saját befizetésből származó – egyenlegeket akár egy fizetésen belül. Először a munkáltatói támogatás egyenleget, majd a saját befizetésből származó megtakarítást terheli a rendszer.
 • Az önsegélyező szolgáltatásokra kapott célzott támogatás nem költhető egészségpénztári kártyával. Ebben az esetben az önsegélyező szolgáltatásokra vonatkozó igénylési folyamatot kell követni, amiről bővebben itt, az egyes szolgáltatásokra kattintva tájékozódhat.

Igen. A hozamot a kártyán negyedévente írjuk jóvá, tovább növelve a szolgáltatásokra költhető forintokat.
A pénztár a hozamrátát a mindenki számára nyilvánosan elérhető éves jelentés adataiból az alábbi módon számítja ki:
73EA10 - 73EA17 / (73EFA331 - Nyitó egyéni szla + 73EFA333 - Záró egyéni szla / 2)

Amennyiben a tag három havi vállalt tagdíjának megfelelő összegű tagdíjat nem fizet meg, az tartós tagdíj-nemfizetésnek minősül. A pénztár a honlapjának online ügyintézési felületén (NetPénztár) a folyószámla kimutatás menüpont alatt tájékoztatja a tartósan tagdíjat nem fizető tagot a tagdíjfizetési elmaradásáról és felhívja figyelmét a nemfizetés jogkövetkezményeire.

A pénztár a tartós tagdíj-nemfizető tagot az éves egyéni számlaértesítő megküldésével is felszólítja az elmaradt tagdíj pótlására. A tag köteles az éves egyéni számlaértesítő megküldésével egyidejűleg megküldött a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül az abban foglaltaknak eleget tenni. A tartós tagdíj nem fizető tag tagsági viszonya az utolsó tagdíjfizetési hónapot követő 60. hónap első napjával – külön eljárás nélkül is – megszűnik abban az esetben, ha a pénztártag ez idő alatt nem rendezte tartozását.

Nem szűnik meg a tag tagsági jogviszonya, amennyiben az utolsó 12 hónapban a javára legalább az egy havi egységes tagdíjnak megfelelő összegű befizetés vagy jóváírás történt. A pénztár a tartós tagdíjnemfizetés miatti tagsági jogviszony megszüntetését negyedévente, a negyedéves zárást követő 15 napon belül végzi el.

Patikakártyáját továbbra is tudja használni. Érdemes megtartani a tagságot és a jövőben egyénileg feltölteni a patikakártyát, mellyel igénybe tudja venni a magán befizetés után járó 20%-os szja-kedvezményt.

Már havi 3 000 forint befizetés is elég, ha Ön meg szeretné tartani a patikakártyáját. Az egyéni befizetését teljesítheti online bankkártyás feltöltéssel, banki átutalással, vagy eseti befizetéssel is, a Patikapénztár CIB Banknál vezetett bankszámlájára (CIB 10700024-02400406-51100005). Fontos, hogy a megjegyzés rovatban adja meg az adóazonosító jelét és a pénztártag nevét.

Ezen felül felhatalmazhatja munkáltatóját, hogy a patikakártyás egyéni befizetést havonta, a munkabérből közvetlenül utalja.

Igen, az ily módon utalt összegre is jár az állami 20%-os szja-kedvezmény, mivel egyéni befizetésnek számít.

A felhatalmazáshoz elegendő az Nyomtatványok közül a „Nyilatkozat egyéni befizetés munkabérből történő levonásáról” című nyomtatványt kitöltve átadni a munkáltatójának. Ezzel az állandó átutalási megbízással Ön felhatalmazza munkáltatóját, hogy a patikakártyás egyéni feltöltés összegét közvetlenül az Ön patikakártyájára utalja, időt és fáradtságot spórolva meg ezzel. Így az sem fordulhat elő, hogy egy elfelejtett utalás miatt esetlegesen elmaradása keletkezik a minimális tagdíjban.

Minden egészségpénztár meghatároz az alapszabályában egy havonta minimum fizetendő összeget, amit szeretne, ha a tagjai teljesítenének. A Patikapénztár esetében ez 3000 forint. Ez a pénz a működési költség levonása után a pénztár bármely szolgáltatására fordítható, sőt, az összeg után jár 20% szja-visszatérítés is, ami az adott évre vonatkozó adóbevallásban érvényesíthető. A pénztártagot hozamkiesés érheti abban a negyedévben, amelyben befizetést nem, vagy csak részlegesen teljesít. A hozamelvonás a negyedéves minimális tagdíjra eső működési és likviditási tartalék összege, de nem haladhatja meg a felosztott negyedéves hozam összegét.

A pénztártag a kártyájára a Patika Egészségpénztár számlájára (CIB 10700024-02400406-51100005) történő közvetlen átutalással – a megjegyzés rovatban feltüntetve a kártyaszámát és a pénztártag nevét – teljesíthet eseti befizetést vagy online bankkártyás feltöltéssel. (Pénztárunk ügyfélszolgálatán készpénzbefizetésre nincs lehetőség.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 4 órán belüli utalási kötelezettség teljesítése a különböző bankok egymás közötti elszámolására vonatkozik és az egészségpénztárakra nem. A befizetéseket a pénztár bankszámlájára történő megérkezését és azonosítását követő két munkanapon belül költhetővé tesszük.Online ügyintézés, AVDH

A kártya mindenkori egyenlegéről a Patika Egészségpénztár ügyfélszolgálata, a Telepatika automatikus egyenleg-lekérdező rendszere a 06-1-210-9790-es telefonszámon ad felvilágosítást, ezen felül megnézheti a weboldalon az Egyenleglekérdezés menüpontban is.

Igen, a Pénztártörvény 13.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a kártyaforgalmi kimutatást a pénztár a tag részére elektronikus iratban (e-mailben) küldje meg. Ehhez a pénztártag saját kezűleg aláírt és két tanú eredeti aláírásával ellátott nyilatkozatára van szükség.

Amennyiben így dönt, kérjük, a Nyomtatványok között megtalálható Nyilatkozatot kitöltve, aláírva küldje meg a 1535 Budapest, Pf.: 861. levelezési címre vagy AVDH hitelesítéssel az ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu címre.

A Pénztár adatbázisában szereplő egyes adatait módosíthatja a NetPénztárban regisztrációt követően. A személyes adataiban (a pmt. szerinti azonosításhoz használt okmányaiban, állandó lakcímében, közszereplőli státuszában) beállt változás bejelentéséhez azonban ki kell töltenie és a Pénztárhoz eljuttatnia az Adatváltozás-bejelentő és azonosítási adatlapot, valamint az új okmányainak másolatát.

 1. Töltse ki az adott ügyintézéshez szükséges kitölthető pdf nyomtatványt, majd mentse le azt a saját számítógépére. Kérjük, ügyeljen arra, hogy minden sort hiánytalanul kitöltsön!
 2. Hitelesítse a dokumentumot ezen az oldalon. Kizárólag az a személy hitelesítheti a nyomtatványt, aki amúgy is aláírná. Ha az adott ügyintézés több aláírót igényel, mindenkinek külön-külön kell hitelesítenie a dokumentumot, majd mindegyik hitelesített dokumentumot egy e-mailben kell elküldeni a Pénztárnak. Az összes hitelesített példány együttesen biztosítja majd mindenki aláírását.
  • Töltse fel az aláírandó Pdf-et az AVDH felületére (https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes)
  • Ne felejtse el kiválasztani a „Hiteles PDF” opciót és elfogadni az ÁSZF-et.
  • Kattintson a Feltöltés gombra, majd adja meg ügyfélkapus felhasználónevét és jelszavát.
  • Ezután a letöltés gombra kell kattintani, hogy a hitelesített dokumentumot el tudja menteni a számítógépére. Kérjük, ne használja a „Küldés e-mailben” lehetőséget, ezt a Pénztár nem tudja fogadni!
  • Ellenőrizze, hogy sikeres volt-e a hitelesítés: ebben az esetben a nyomtatvány jobb felső sarkában szerepel az AVDH-bélyegző.
  • A hitelesített pdf-et/pdf-eket küldje el az ügyintézéshez megfelelő e-mail címre. (ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu; biztositas@patikapenztar.hu) A levélben ne felejtse el megadni az ügyintézés típusát, nevét és adóazonosító jelét, hogy munkatársaink gyorsabban beazonosíthassák a beérkezett dokumentumot.
  • Az ügyintézés sikerességéről válasz-e-mailben tájékoztatjuk.

Amennyiben még nem rendelkezik Ügyfélkapu-regisztrációval, ingyenesen létesíthet a kormányablakokban, az okmányirodákban és az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain. Ezután tud élni a nyomtatványbeküldés hiteles, kényelmes és biztonságos online módjával.Patikakártya

A pénztártagok biztonsága érdekében egy kártyát egy nap háromszor lehet használni (a negyedik tranzakció már nem megengedett), valamint egy kártyáról napi 240 ezer forintnál nagyobb összeget nem lehet igénybe venni. A napi limit megemelését a NetPénztárba bejelentkezve azonnal tudja intézni, vagy kérjük az emelésről kettő munkanappal a kártyahasználatot megelőzően írásban rendelkezzen elektronikusan (ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu) vagy faxon (+36 1 210 9778). A levélben kérjük feltüntetni a pénztártag nevét, kártyaszámát, adóazonosító jelét, a limit emelés időszakát és az összeget.

Le kell tiltani a kártyát. A kártyaletiltást telefonon kell bejelenteni a nap 24 órájában a +36 1 210 9790-es telefonszámon.

A pótkártya díja (kártyánként) 2 500 Ft, mely automatikusan levonásra kerül a rendelkezésre álló egyenlegből. Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre az összeg, be kell fizetni a működési költséggel növelt pótkártya díjat (2660 forintot). A kártya akkor kerül legyártásra, ha a díj rendelkezésre áll a pénztártag egyéni egészségszámláján.

A Patika Egészségpénztár a letiltás kezdeményezésére vonatkozó bejelentés megtételét követően minden esetben átvállalja a patikakártya jogosulatlan felhasználása miatti kockázatokat és költségeket, kivéve, ha a kár a kártyabirtokos szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott magatartása miatt következett be. A bejelentésig felmerült károkat a kártyabirtokos viseli. A pótkártya díja (kártyánként) 2 500 Ft, mely automatikusan levonásra kerül a rendelkezésre álló egyenlegből. Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre az összeg, be kell fizetni a működési költséggel növelt pótkártya díjat (2660 forintot).Szolgáltatások

Amennyiben a szolgáltatás igénybevételekor a szolgáltatóval kapcsolatban észrevételei vannak, az azzal kapcsolatos bejelentést a Patika Egészségpénztár ügyfélszolgálatán a 06-1-210-9790-es telefonszámon teheti meg.

Pénztárunk javaslata a következő:

Pénztárunk minden esetben azt a lehetőséget támogatja, hogy tagjai minél több helyen és időpontban tudjanak fizetni kártyájukkal, hisz ez megkönnyíti gyógyszertári költéseik lebonyolítását.

Azonban minden kártyaelfogadó helynek saját maga kell, hogy eldöntse, milyen esetekben tudják megvalósítani ezt a fizetési formát, s azt is, hogy felajánlják-e a tagok részére azt a lehetőséget, hogy gyógyszertárái ügyeletben csak saját felelősségre tudnak fizetni patikakártyával (önálló döntés alapján adják át kártyájukat úgy, hogy nem tudhatják történik-e azzal visszaélés, vagy sem).

Természetesen van olyan helyzet, mikor a szolgáltató nem tudja megvalósítani a bankkártyás vásárlás lehetőségét. Ez esetben a készpénzzel kiegyenlített szolgáltatásról számlát kell kérni, melyet a Pénztár címére beküldve (kísérőlevél és bankszámlaszám megadása) után lehet visszaigényelni.

A Patika Egészségpénztár által nyújtott szolgáltatás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben meghatározottak szerint folyósított táppénz és a keresőképtelenség idejére járó nettó bér közötti különbözet (kieső jövedelem) teljes vagy részbeni pótlása lehet.

Ez a szolgáltatás kizárólag utólag, a szükséges igazolás pénztár részére történő megküldését követően vehető igénybe.

A Táppénz-szolgáltatás igénybevételi nyomtatványt megtalálja a letölthető dokumentumok között.

Az 1993. évi XCVI. Törvény 51/B. § (1) pont j bekezdése szerint:

(j) pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, amely a pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként az Ebtv. 44. §-a szerinti keresőképtelenség esetén, valamint a megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók;

Az 1997. évi LXXXIII. Törvény Ebtv. 44. § részletezi, ki számít keresőképtelennek:

a) aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni;
b) aki várandóssága, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és terhességi-gyermekágyi segélyre nem jogosult;
c) az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja;
d) a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátás nyújtó intézményben;
e) a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermekét a saját háztartásában neveli;
f) aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül;
g) akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.
h) a méltányosságból adható táppénz tekintetében a szülő,
    ha) aki 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, vagy
    hb) a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben.

2011. december 31-ét követően a gyógyüdülés és a rekreációs üdülés mellett az alábbi szolgáltatások nem finanszírozhatóak egészségpénztáron keresztül:

 • gyógyfürdő
 • gyógyüdülés, egészségügyi üdülés, rekreációs üdülés
 • sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások (ez a sporteszközre nem vonatkozik, az változatlan – továbbra is lehet, de adóköteles)
 • életmódváltozását elősegítő szolgáltatás (méregtelenítő kúra, léböjtkúra, preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére, fogyókúraprogram)
Az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó 2011. december 31-ig kiállított számlákat a törvény értelmében 2012. június 30-ig lehetett elszámolni.

A szolgáltatás igénybevétele előtt minden esetben  kérjük tájékozódjanak a szolgáltatás adóvonzatáról, valamint szükség esetén győződjenek meg róla, hogy a szolgáltató szerződéses partnerünk vagy sem.

 Az adóköteles és adómentes önkéntes egészségpénztári szolgáltatások jelenleg a következők:

Egészségpénztári szolgáltatások

Szolgáltatói szerződés megléte

Kiegészítő  egészségbiztosítási szolgáltatások (SZJA-mentes):

Egészségügyi ellátás

Egészségügyi szűrések, egészségterv

Otthoni gondozás

Gyógyterápiás intézet egészségügyi szolgáltatása, szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések (Prevenciós szolgáltatás esetén 10% adókedvezmény érvényesíthető. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele az egészségterv megléte.)

Betegségbiztosítás

szükséges

Gyógyszer

Gyógyászati segédeszköz

Csecsemő- és betegápolási cikkek

Látás, hallás javító eszközök

Gyógyterápiás kezelések

Kórházi napidíj

OGYÉI engedélyszámmal rendelkező gyógyhatású termékek, gyógyteák elszámolása

Vak személy részére vásárolt speciális könyvek árának támogatása, valamint vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása,

Gluténmentes speciális élelmiszerek

nem szükséges

Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások (SZJA-köteles):

Természetgyógyászat

szükséges

Sporteszközök vásárlásának támogatása

Gyógyteák

Fog- és szájápolási termékek megvásárlása

nem szükséges

Felhívjuk szíves figyelmüket, a szolgáltatás adóvonzata, minden egyes kártyás/készpénzes fizetéssel történt igénybevételkor, a pénztár részére, a szolgáltató/tag által beküldött bizonylat/számla alapján lesz meghatározva, melyről a tag részére a tárgyi adóév végén adóigazolást állítunk ki!

Összefoglalva, a patikakártyával nem lehet igénybe venni a következő szolgáltatásokat: gyógyfürdő, gyógyüdülés, egészségügyi üdülés, rekreációs üdülés, sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások, életmódváltozását elősegítő szolgáltatás (méregtelenítő kúra, lébőjtkúra, preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére, fogyókúra program).

Elszámolhatóak azok az orvosi ellátásról kiállított számlák ahol az orvosnak velünk vagy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral van szerződése.

A gyógyszertárban megvásárolható minden olyan termék, aminek OGYÉI engedélyszámmal rendelkezik.

Engedélyszámtól függetlenül minden termék

 • ami csecsemő ápolással kapcsolatos (pelenka, babafürdető, popsi törlő, stb…)
 • beteg ápolással (sebtapasz, géz, stb… )
 • gyógyászati segédeszközök aminek ORKI vagy MEEI engedélyszáma van (vérnyomásmérő, gyógypapucs, gumi zokni, stb… )
 • valamint az egészségügyi, tisztasági, TENA betétek tamponok és óvszerek, terhességi teszt

Patika Egészségpénztárral nem szerződött szolgáltatóktól elfogadunk készpénzfizetési számlát a következő szolgáltatásokról, illetve termékekről:

 • gyógyszer, OGYÉI engedélyszámmal rendelkező gyógyhatású termékek, gyógyteák, gyógyvizek
 • gyógyászati segédeszközök, látás, hallás javító eszközök
 • csecsemő- és betegápolási cikkek
 • gluténmentes speciális élelmiszerek
 • vak személy részére vásárolt speciális könyvek árának támogatása
 • vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása
 • megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök
 • gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelések
 • sporteszközök (adóköteles!)
 • fog- és szájápolási termékek (adóköteles!)

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet engedélyezi a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek forgalmazását. Az engedélyezés folyamán ezek a termékek OGYÉI számot kapnak. Tekintettel arra, hogy ezen termékek köre folyamatosan változik javasoljuk, hogy az OGYÉI honlapján tájékozódjon, amit a következő linken tehet meg:

www.ogyei.gov.hu

Nem vásárolhatók az OÉTI engedélyszámmal ellátott termékek, kozmetikumok, élelmiszernek minősülő termékek, illatósító szerek, nyomdai termékek, fogyasztószerek.
Nem igénybe vehető szolgáltatások: gyógyfürdő, gyógyüdülés, egészségügyi üdülés, rekreációs üdülés, sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások, életmódváltozást elősegítő szolgáltatások.
A fenti termékek megvásárlása illetve szolgáltatások igénybevétele esetén 15%-os szja + 13%-os szocho fizetési kötelezettség terheli a tagot.

2012. január elseje után adóköteles: természetgyógyászat, fog- és szájápolási termékek, sporteszközök.

Az adóköteles termékek, és szolgáltatások igénybevétele esetén a pénztárban elszámolt összeg után 15%-os szja fizetési kötelezettség terheli a tagot, mely nem finanszírozható az egészségpénztári egyéni számláról, s melyet az egyénnek a NAV felé kell bevallania és befizetnie.

Amennyiben adóköteles terméket vásárolt vagy szolgáltatást vett igénybe, van lehetőség az összeg visszafizetésére, így elkerülheti az adófizetési kötelezettségét. Az összegnek tárgyév december 31-ig be kell érkeznie. Az év végi befizetésnél kérjük figyeljen a határidőkre! Átutalásnál 2022. december 31. 16.00 óra, személyes befizetés esetén a CIB Bank fiókjában 2022. december 31. 13.00 óra, (kérjük, a pontos nyitvatartási időről tájékozódjon a bankjában)! Bankkártyás befizetés az oldalunkon 2022. december 31. 23.59-ig lehetséges.

A visszafizetés történhet banki utalással vagy a CIB Bankban készpénzbefizetéssel a pénztár számlájára (CIB 10700024-02400406-51100005). FONTOS, a jóváírás feltétele az összeg egyezősége, a termék/szolgáltatás teljes összege visszafizetendő, valamint a megjegyzés rovatban kerüljön feltüntetésre az adóazonosító jel és az SZJA kifejezés, ellenkező esetben kizárólag eseti befizetésként áll módunkban lekönyvelni az összeget.

A NetPénztárban (online ügyintézésben) nyomon tudja követni az adóköteles tételeket tartalmazó számlákat. A visszafizetést követően a folyószámla-kimutatásában ellenőrizheti, hogy rendelkezik-e még adóköteles termékkel.

Nem, a pénztár szolgáltatása igénybe vehető készpénzfizetési számla ellenében is az alábbi esetekben:

 • Bármely nem kártya-elfogadóhely gyógyszertár esetén, minden egyes a gyógyszertárban forgalmazott termék esetén.
 • Bármely nem kártya-elfogadóhely optikai szolgáltató esetén szemüveg és napszemüveg (keret és lencse), kontaktlencse, szolgáltatás-csomagok és optikai segédeszközök igénybevétele esetén.
 • Minden a Patika Egészségpénztár kártyaelfogadó helyen, amennyiben a szolgáltatás igénybevételekor a patikakártyán nincs elegendő fedezet.

Függetlenül attól, hogy a szolgáltatótól, kereskedőtől papír vagy elektronikus számlát kapott, azt a honlapon, a Nyomtatványok között található nyilatkozattal („Rendelkező nyilatkozat elszámolásra beküldött számláról”) együtt küldje be e-mailen vagy postán a 1535 Budapest, Pf.: 861 címre. Amennyiben elektronikusan juttatja el az egyeniszamla@patikapenztar.hu címre, ne felejtse el AVDH-val hitelesíteni a nyilatkozatot. A számlát elég csatolni a levélhez.

A számlán a vevő rovatban a következőket kell feltüntetni: Vevő: Patika Egészségpénztár, címe: 1022 Budapest, Bimbó út 18., adószáma: 18238949-1-41, valamint a szolgáltatást igénybe vevő Pénztártag vagy a pénztár nyilvántartásában is szereplő, a pénztártag által megnevezett szolgáltatásra jogosult kedvezményezett neve és a pénztártag 16 jegyű kártyaszáma vagy 8 számjegyű tagi azonosítója. Amennyiben a név és kártyaszám nem fér ki a vevő rovatban, azokat a megjegyzés rovatban is fel lehet tüntetni.

Amennyiben a számlán szereplő igénybe vevő nincs szolgáltatásra jogosultként bejelentve, kérjük pótolja a Nyomtatványok között megtalálható Szolgáltatásra jogosult bejelentő lapon! A számlán szereplő összeg a számla benyújtásától számított 15 munkanapon belül kerül kifizetésre amennyiben a szükséges egyenleg rendelkezésre áll a pénztártag számláján.

A számlát tárgyévben kérjük elküldeni, de legkésőbb az adott évet követő év december 31-éig. A teljes összeget csak abban az esetben tudjuk visszautalni Önnek, ha az egyenlegén van rá fedezet, valamint a beküldött bizonylatok teljes mértékben megfelelnek az előírásoknak. Tájékoztatjuk, hogy szolgáltatási szabályzatunk értelmében az igénybevett szolgáltatás díja beérkezési sorrendben, a lehető leghamarabb kerül feldolgozásra, de a számla benyújtásától számított legkésőbb 15 munkanapon belül kifizetésre kerül.

Az önsegélyező pénztári szolgáltatásokat a jogosultságot, havi kifizetésű igényeknél a jogosultsági hónapot követő év december 31-ig van lehetőség igénybe venni. Ennek értelmében a benyújtott igény kifizetéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állásáról a pénztártagnak a tárgyévet követő év december 31-ig van lehetősége gondoskodni, vagyis addig kell teljesülnie a kifizetésnek. Azt követően az igény megszűntetésre kerül.

A számla eredeti példányát kérjük beküldeni postai úton a Patika Egészségpénztár címére (1022 Budapest, Bimbó út 18.). A számla vevő rovatában szerepeljen a pénztártag neve, címe, valamint tagi azonosítója, vagy 16 jegyű kártya száma.

Kedvezményezett (közeli hozzátartozó) részére történő vásárlás esetén a hozzátartozó neve is feltüntethető. Ez esetben felhívjuk figyelmét, hogy a közeli hozzátartozót az Nyomtatványok között megtalálható „Szolgáltatásra jogosult bejelentő” című nyomtatványon szükséges bejelenteni, amennyiben az korábban még nem történt meg.

Csak azt a számlát szabad elfogadni, ami minden esetben a hatályos számviteli törvénynek megfelelően van kiállítva.

Amennyiben nem készpénzfizetési számlát kíván beküldeni, az ügyintézési idő csökkentése érdekében a számla mellé kérjük, küldje meg az összegről szóló átutalás, vagy egyéb kiegyenlítést igazoló bizonylat másolatát is. Ez azért szükséges, mert a pénztár a megvásárolt, kiadásként felmerült, vagyis kifizetett-kiegyenlített szolgáltatások ellenértékét tudja a tag részére az egészségszámlájáról elszámolni.

A számlát a honlapon, az Nyomtatványok között található igénylő lappal („Önsegélyező pénztári szolgáltatás igénylőlap") kell beküldeni.

Tájékoztatjuk, hogy szolgáltatási szabályzatunk értelmében a szolgáltatás díj, amennyiben ahhoz minden szükséges igazolás csatolásra került, és az egyenlegen van elegendő 180 napos fedezet, legkésőbb az igény benyújtásától számított 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

Fontos! Önsegélyező szolgáltatások esetében a számlát a kiállítástól számított 120 napon belül lehet benyújtani, azt követően a számla érvényét veszíti.Adókedvezmény, adóigazolás

A kártyaforgalmi kimutatás ellenőrizhető a www.patikapenztar.hu oldal NetPénztár menüpontjában, valamint az aktuális évet megelőző év január 1-jétől bármikor letölthető. Regisztrálni a NetPénztárban néhány személyes adat megadásával lehet. A NetPénztárban követheti és kontrollálhatja a patikakártyát érintő mozgásokat (befizetés, kifizetés), valamint lehetőség van adatmódosításra is.

Amennyiben Önnek kényelmesebb, keresse ügyfélszolgálatunkat (telefon: 06-1-210-9790, e-mail: ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu) és kérésére megküldjük a kimutatást.

A pénztártag maximum 150 000 Ft szja-kedvezményre jogosult, melynek visszaigényléséről rendelkezhet az adóbevallásban oly módon, hogy az összeg közvetlenül a patikakártyára kérhető jóváírásra. Tájékoztatjuk, hogy a 150 000 forintos maximális szja keret kihasználásához 2022-ben (nem tekintve az egyéb adókedvezményeket) legalább 1 000 000 forintos éves bruttó jövedelem szükséges (havi 83 333 forint bruttó bér).

A 150 000 Ft adókedvezmény tartalmazza az egyéni befizetés után járó 20%-os adókedvezményt, a 24 hónapos lekötés után járó 10%-os adókedvezményt, a prevenciós céllal igénybevett pénztári szolgáltatás után járó 10%-os adókedvezményt, valamint a pénztártag javára teljesített munkáltatói adomány után járó 20%-os adókedvezményt. A szükséges dokumentumok (Rendelkezés az egyéni számlán 24 hónapra történő lekötésről, Személyes egészségterv) megtalálhatók a Nyomtatványok menüpontban.

Az erre vonatkozó adóigazolást minden lezárt évet követő hónap 31-ig (tehát január 31-ig) minden kedves tagunk részére postai úton megküldjük.

A pénztárral szűrési, állapotfelmérési tevékenységre szerződött egészségügyi szolgáltató által végzett egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatok, amelyek eredményeinek felhasználásával személyes egészségterv készül, prevenciós szolgáltatásnak minősülnek. A személyes egészségtervet az állapotfelmérést végző, e célra szerződött egészségügyi szolgáltató szakorvosa készíti, mely két évig érvényes. A nyomtatvány honlapunkról letölthető valamint az egészségtervet készítő szolgáltatók listája a Szolgáltató kereső menüpontban megtekinthető.

Az egészségtervben szereplő, igénybevett szolgáltatások összegéről a Pénztár adóigazolást állít ki, mely alapján érvényesíthető a 10%-os adókedvezmény.

Juttassa el a kitöltött rendelkező nyilatkozatot (Rendelkezés az egyéni számlán 24 hónapra történő lekötésről) a pénztárhoz, amelyben megbízást ad a számláján lévő összeg vagy annak egy részének lekötésére. A lekötés minimumideje 24 hónap. A lekötés első napja nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat Pénztárhoz történő beérkezésének a napja.

A lekötés évében visszaigényelheti a lekötött összeg 10%-át, amelyet az adott évre szóló adóbevallásában tud érvényesíteni a Pénztártól kapott adóigazolás alapján.

A kitöltött nyilatkozatot 2 módon juttathatja el a Pénztárhoz:

 • postai úton a kinyomtatott és aláírt eredeti példányt (cím: 1022 Budapest, Bimbó út 18.).
 • e-mailben AVDH-val hitelesítve a pdf dokumentumot (e-mail-cím: ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu).

Amennyiben a 24 hónapos futamidő alatt feltöri a lekötést, adófizetési kötelezettsége keletkezik: a lekötés után kapott adójóváírás összegének 1,2-szeresét kell jövedelemként szerepeltetni az adott adóévre vonatkozó adóbevallásban.

Az adóigazolás a www.patikapenztar.hu oldal NetPénztár menüpontjában bejelentkezést követően díjmentesen letölthető. Regisztrálni a NetPénztár menüpontjában néhány személyes adat megadásával lehet. Az Netpénztáron ezen felül követheti és kontrollálhatja a patikakártyát érintő mozgásokat (befizetés, kifizetés), valamint lehetőség van adatmódosításra is.

Amennyiben Önnek kényelmesebb, keresse ügyfélszolgálatunkat (telefon: 06-1-210-9790, e-mail: ugyfelszolgalat@patikapenztar.hu) és kérésére megküldjük az adóigazolást.